Archive for May, 2009

Windows vs Mac (vs Linux?)

Thursday, May 7th, 2009

VG Nett publiserte for noen dager siden en artikkel under tittelen PC vs Mac (http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=552880). Det de egentlig mener er dog Windows vs Mac. De lister 3 grunner til å velge hver av dem, og for en Linux-tilhenger som meg er det egentlig litt morsom lesning. 5 av de totalt 6 grunnene er nemlig direkte appliserbare på Linux (du kan jo gjette hvilke…), og det er ikke veldig vanskelig å vri den sjette til å passe med Linux i steden. Med andre ord, hvis det fins 3 grunner for å velge Mac, og 3 grunner for å velge Windows, så fins det 6 grunner for å velge Linux :)